Kinderopvang Lief
Buitenschoolse opvang Nibbixwoud
Buitenschoolse opvang Nibbixwoud

LIEF BIEDT

[

Kinderdagverblijf

[

Peuteropvang (ochtend opvang)

[

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Lief

Algemene informatie LIEF

Kinderopvang LIEF biedt vanaf 1 September 2015 kinderopvang aan in Nibbixwoud. Sinds januari 2021 heeft Kinderopvang LIEF twee locaties in Nibbixwoud. Het kinderdagverblijf aan de Ganker en de Peuteropvang en de BSO in de Gildehal aan het Sluisvenpad.

Bij kinderopvang LIEF verzorgen en begeleiden we kinderen met aandacht. We bieden ze een fijne, veilige en stimulerende omgeving, zodat ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Door de kleinschaligheid van onze organisatie wordt er extra individuele aandacht gegeven en spelen de kinderen in een huiselijke sfeer.

Locatie

Kinderopvang LIEF biedt zowel kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang aan (4-12 jaar) in Nibbixwoud.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is centraal gelegen in Nibbixwoud. Kinderopvang LIEF heeft drie kinderdagverblijfgroepen. Kinderopvang LIEF heeft drie verticale kinderdagverblijfgroepen (0-4 jaar), de Goudstaafjes, de Diamantjes en de Boefjes.

De locatie aan de Ganker heeft veel binnen- en buitenruimte. Er is een ruime speelhal die zorgt voor veel speel- en beweegplezier bij de kinderen. Verder zijn er ruime lokalen met diverse speelhoeken waar de kinderen genoeg ruimte hebben om zichzelf te vermaken met allerlei spelmaterialen. De locatie is getoetst op veiligheid en gezondheid door de GGD.

 

Peuteropvang en BSO

De Peuteropvang en de BSO locatie is centraal gelegen in de Gildehal in Nibbixwoud. Er is één Peuteropvanggroep van maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar. De BSO LIEF heeft twee stamgroepen, groep Flink (jongste groep) en groep Stoer (oudste groep).

De Gildehal is een locatie met veel binnen- en buitenruimte. Er is een ruime sporthal die zorgt voor veel speel- en sportplezier bij de kinderen. Verder zijn er in beide lokale diverse speelhoeken. Er is speelgoed aanwezig gericht op de verschillende leeftijden, zo hebben de kinderen hebben genoeg ruimte om zichzelf te vermaken met allerlei spelmaterialen. De Gildehal grenst aan de ijsbaan/grasveld en aan een park waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. De locatie is getoetst op veiligheid en gezondheid door de GGD.

Pedagogische visie

Kinderopvang LIEF werkt kind-, ervarings- en ontwikkelingsgericht. Wij houden niet één specifieke visie aan omdat wij van mening zijn dat iedere visie goede en minder goede punten heeft. Zo hebben een aantal criteria opgesteld waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn.

[

Ieder kind is uniek, dat maakt dat ieder kind andere behoeften heeft.

[

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, daar hebben we respect voor.

[

Ieder kind wil dingen leren, daar begeleiden we ze bij.

[

Ieder kind telt mee, verdient aandacht, respect, vriendschap en veiligheid.

Uitgangspunten Kinderopvang LIEF

Ons uitgangspunt is dat je kind die bij ons worden opgevangen het leuk en gezellig hebben, dat ze zich veilig en geaccepteerd voelen en dat ze graag naar LIEF toe komen. Dit bereiken we door een warme inrichting van de ruimte met zeer divers en mooi speelmateriaal. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te zorgen voor een goede onderlinge sfeer. We hechten veel waarde aan goede omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van de kinderen. We vinden het belangrijk om kinderen respect bij te brengen voor elkaars normen en waarden.

Kinderen ontwikkelen zich allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Kinderen leren makkelijk door wat ze zelf kunnen voelen, proeven en ervaren. Bij LIEF krijgen kinderen vaak ervaringsgerichte activiteiten aangeboden en kunnen zij o.a. door veel buiten te spelen veel ontdekken en ervaren.

Een goede hygiëne zorgt ervoor dat kinderen in een gezond milieu kunnen slapen, eten en spelen. Dit is heel belangrijk voor vooral de jongste kinderen die alles in hun mond steken en voornamelijk op de grond zittend of liggend spelen. Ook voor de gezondheid van je kind is het van belang dat er een goede hygiënecode gehanteerd wordt. Het is belangrijk voor kinderen om vrij te kunnen spelen en te bewegen en volop te kunnen rennen zowel in de gymzaal als in de buitenlucht op het grote sportveld.

Een tweede thuis

Kinderopvang moet gastvrij, veilig, flexibel en betrouwbaar zijn. En dat is het natuurlijk. We werken volgens heldere afspraken en streven naar kinderopvang van de hoogste kwaliteit. Maar het is ook een plek waar kinderen zich vrij kunnen voelen en groeien. Waar ze kunnen ontspannen, samen eten, nieuwe vrienden maken en hun talenten ontdekken. Een tweede thuis waar ze echt gezien worden en aandacht krijgen.

Natuurlijk zien wij ook de kracht van onze medewerkers, die elke dag met enthousiasme klaar staan voor de kinderen én voor hun ouders. Met liefdevolle zorg en vol inspiratie om samen op avontuur te gaan. Op weg naar zelfstandigheid. Onze medewerkers bieden kinderen dagelijks een veilige én uitdagende plek, waar ze – net als thuis – zichzelf kunnen zijn en waar – anders dan thuis – altijd andere kinderen zijn om mee te spelen.