Kinderdagverblijf Nibbixwoud
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang Nibbixwoud

Informatie Peuteropvang LIEF

Peuteropvang

De locatie

De gildehal is een locatie met veel mogelijkheden. Er is een ruime sporthal die zorgt voor veel speel- en sportplezier bij de kinderen. Verder zijn er diverse speelhoeken en kinderen hebben genoeg ruimte om zichzelf te vermaken met allerlei spelmaterialen. Ook speelt de Peutergroep van LIEF in de zomer regelmatig op de naastgelegen ijsbaan of gaan ze op onderzoek uit in het park achter onze locatie.

Algemeen

Bij de peutergroep helpen wij de peuters alvast een eerste stap te zetten op weg naar de basisschool. Deze groep is gedurende de schoolweken (m.u.v. studiedagen van de St. Nicolaasschool) ’s ochtends open van 8:45 uur tot 13:15 uur. De peutergroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Op deze ochtenden vinden er op de groep gerichte peuteractiviteiten plaats. De groepen bestaan zoveel mogelijk uit een vaste samenstelling. Dit zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel bij de ouders en kinderen.

De groep

In tegenstelling tot thuis bevinden kinderen zich op de peutergroep een ochtend in een groep. Deze groep wordt door onze pedagogisch medewerkers ingezet als middel om kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden. Door middel van een vast dagritme, groepsregels, rituelen en vieringen, ‘een eigen plekje’ (bijvoorbeeld in de vorm van een mandje met eigen spulletjes) wordt binnen de groep gewerkt aan de emotionele veiligheid van kinderen en aan de saamhorigheid. Samen activiteiten doen en feestjes vieren draagt bij aan het gevoel om bij elkaar te horen. Zo delen we met elkaar belevenissen, gedachten, wensen en emoties.

Een vast dagritme, waarin activiteiten met de hele groep worden afgewisseld met spelen in kleine groepjes, helpt de dag voorspelbaar te maken voor kinderen. Overgangsmomenten zijn voor kinderen vaak onduidelijk en onvoorspelbaar. Daarom begeleiden we die met woorden en rituelen (we zingen bijvoorbeeld een liedje bij de overgang van spelen naar opruimen, of van eten naar spelen).

Daarnaast biedt de groep kinderen de mogelijkheid om verschillende rollen te spelen en uit te proberen: waar blink ik in uit? Waar ben ik bijzonder in en waarin lijk ik juist op anderen? Ben ik de oudste of de jongste? Wat durf ik en wat durven anderen? Wie leidt en wie volgt? Ook voor het oefenen met sociale vaardigheden is de groep een uitstekende omgeving. Spelenderwijs wordt geoefend met ‘om de beurt’, ‘samen delen’ en ‘helpen en geholpen worden’.

Onze doelen op de peutergroep

Door middel van samen spelen, delen en op je beurt wachten prikkelen wij de sociale ontwikkeling.

Het eigen maken met schoolse kernmerken, denk daarbij aan: in de kring zitten, spelen in hoeken, zelfstandigheid en een kiesbord.

De motorische ontwikkeling stimuleren, zowel de fijne als de grove motoriek. Dit doen wij o.a. door knutselen, gymmen in de zaal en andere spelletjes.

Meerdere keren per jaar worden er “sportactiviteiten” aangeboden in onze gymzaal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld peutergym, peutervoetbal, peuteryoga etc, dit wordt gedaan in een traject van ongeveer 10 weken. Hier kunnen, tegen een kleine vergoeding, ook kinderen van buitenaf aan deelnemen.

De woordenschat verder ontwikkelen d.m.v. verschillende thema’s, voorlezen en samen zingen.

Er wordt geoefend met zindelijkheidstraining.

Peuteropvang

Prijzen

Alle uren van Kinderopvang LIEF komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het uurtarief van 2020 voor het kinderdagverblijf LIEF is € 8,02. Voor een hele dag wordt 10,5 uur berekend. Het volgende is inbegrepen:

–       Maaltijden, fruit en tussendoortjes.
–       Ruilen van dag zo vaak als je wilt
–       Luiers
–       Activiteiten;

Let op; kosten zijn exclusief zuigelingenvoeding.

Een ochtend bij de peutergroep van LIEF

Een ochtend bij de peutergroep van LIEF is niet heel strak, we proberen vooral te kijken naar de kinderen; zijn ze lekker aan het spelen, waar is behoefte aan, enz. Er zijn een aantal dingen die wel dagelijks op dezelfde tijd terugkeren.

08:45 – 09:00 :

Inloop. De peuters komen binnen en kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. De ouder helpt de peuter om te starten, door samen te spelen. Vervolgens verlaat de ouder de peutergroep.

09:00 – 09:30 :

We zingen samen goedemorgen en de helpende handjes worden gekozen. De ochtend wordt besproken d.m.v. de dagritme kaarten.

09:30 – 10:00 :

Fruit eten en thee drinken. Verschonen en zo nodig de kinderen begeleiden bij de zindelijkheid.

10:00 – 11:00 :

Spelen, naar buiten, werken aan een activiteit of een sportactiviteit in de gymzaal.

11:15 – 12:00 :

Broodje eten en (melk) drinken.

12:00 – 12:30 :

Verschonen en zo nodig de kinderen begeleiden bij de zindelijkheid.

12:30 – 13:00 :

Afsluiten. We bespreken wat we deze ochtend gedaan hebben en luisteren naar een verhaaltje.

13:00 – 13:15 :

Kinderen worden opgehaald.

Kiesbord

De peuters krijgen de ruimte om hun eigen spel en spelgenootjes te kiezen aan de hand van een kiesbord. Ze hangen hun sleutelhanger met foto bij de activiteit die ze willen doen. Hierbij werken wij met een time-timer die ook vaak op basisscholen worden gebruikt. De tijd wordt bijvoorbeeld ingesteld op 15 minuten zodat de kinderen leren gericht met hun activiteit bezig te zijn. Zo bereiden wij ze alvast voor op de basisschool. De pedagogisch medewerker toont wel haar

betrokkenheid bij het spel door te observeren of door mogelijkheden aan te grijpen om het spel te verdiepen of uit te breiden.

Peuteropvang

Dagritme kaarten

Voor ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen is het fijn om te weten hoe de ochtend er bij LIEF uit ziet. Dat geeft de kinderen de mogelijkheid de structuur te herkennen, het

biedt voorspelbaarheid, regelmaat en daarmee veiligheid. Duidelijkheid biedt structuur en structuur biedt duidelijkheid.

Kinderen leren door middel van de dagritme kaarten hoe de ochtend bij LIEF is ingedeeld. De dagritmekaarten geven in grote lijnen de ochtend weer. Zo is goed te overzien voor de kinderen wat er gedurende de ochtend gaat gebeuren. Er wordt op meerdere momenten van de ochtend besproken wat er al geweest is en/of wat er die ochtend nog gaat komen.

Extra activiteiten

Door het jaar heen worden er nog extra activiteiten georganiseerd. Soms voor alle kinderen, soms voor kinderen samen met hun ouders. Dit zijn bijvoorbeeld een sinterklaasfeest, kerstviering, zomerfeest etc.

Daarnaast biedt LIEF voor kinderen 2-4 jaar 2x per jaar een 10-weekse sportactiviteit aan. Denk hierbij aan peutergym, peutervoetbal of peuteryoga. Deze activiteit zal ongeveer 45 minuten duren waarbij kinderen spelenderwijs in beweging zijn door middel van thema’s. Kinderen van buitenaf kunnen, tegen een kleine vergoeding, ook deelnemen aan de 10-weekse sportactiviteit.

Zelfstandigheidsbevordering

Kleine kinderen willen vaak alles zelf doen. Aan de ene kant hebben ze behoefte aan zorg en aan de andere kant is er de drang naar zelf doen. Bij LIEF besteden we aandacht aan zelfstandigheidbevordering, zoals zelf je handen wassen, zelfstandig naar de wc gaan, je jas aantrekken, je beker goed vasthouden maar ook door zelfstandig iets te bouwen, te knutselen en op te ruimen. Het vergroten van de zelfstandigheid proberen we ook te bereiken door de kinderen te stimuleren hun eigen ‘probleempjes’ op te lossen. Zo leren ze voor zichzelf op te komen.

Zindelijkheid

Ouders kunnen aangeven wanneer ze met hun peuter bezig zijn met de zindelijkheidstraining. De pedagogisch medewerker gaat dan een keer extra met de peuter naar de wc en begeleid het proces van zindelijk worden op de peutergroep. Het wordt gestimuleerd doormiddel van stickers die de peuter op een geknutselde wc-bril mag plakken.

Peuteropvang