Kinderopvang Lief
Buitenschoolse opvang Nibbixwoud
Buitenschoolse opvang Nibbixwoud

Informatie Peuteropvang LIEF

Peuteropvang

Algemeen

Bij peutergroep de Boefjes helpen wij de peuters alvast een eerste stap te zetten op weg naar de basisschool. Deze groep is gedurende de schoolweken (m.u.v. studiedagen van de St. Nicolaasschool) ’s ochtends open van 8:30 uur tot 12:15 uur. De Boefjes bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Op een ochtend vinden er op de groep gerichte peuteractiviteiten plaats. De groep bestaat uit een vaste samenstelling. Dit zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel bij zowel de ouders als de kinderen.

De groep

In tegenstelling tot thuis bevinden kinderen zich op de peutergroep een ochtend in een groep. Deze groep wordt door onze pedagogisch medewerkers ingezet als middel om kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden. Door middel van een vast dagritme, groepsregels, rituelen en vieringen, ‘een eigen plekje’ (bijvoorbeeld in de vorm van een mandje met eigen spulletjes) wordt binnen de groep gewerkt aan de emotionele veiligheid van kinderen en aan de saamhorigheid. Samen activiteiten doen en feestjes vieren draagt bij aan het gevoel om bij elkaar te horen. Zo delen we met elkaar belevenissen, gedachten, wensen en emoties.

Een vast dagritme, waarin activiteiten met de hele groep worden afgewisseld met spelen in kleine groepjes, helpt de dag voorspelbaar te maken voor kinderen. Overgangsmomenten zijn voor kinderen vaak onduidelijk en onvoorspelbaar. Daarom begeleiden we die met woorden en rituelen (we zingen bijvoorbeeld een liedje bij de overgang van spelen naar opruimen, of van eten naar spelen).

Daarnaast biedt de groep kinderen de mogelijkheid om verschillende rollen te spelen en uit te proberen: waar blink ik in uit? Waar ben ik bijzonder in en waarin lijk ik juist op anderen? Ben ik de oudste of de jongste? Wat durf ik en wat durven anderen? Wie leidt en wie volgt? Ook voor het oefenen met sociale vaardigheden is de groep een uitstekende omgeving. Spelenderwijs wordt geoefend met ‘om de beurt’, ‘samen delen’ en ‘helpen en geholpen worden’.

Onze doelen op de peutergroep

Door middel van samen spelen, delen en op je beurt wachten prikkelen wij de sociale ontwikkeling.

Het eigen maken met schoolse kernmerken, denk daarbij aan: in de kring zitten, spelen in hoeken, zelfstandigheid en een kiesbord.

De motorische ontwikkeling stimuleren, zowel de fijne als de grove motoriek. Dit doen wij o.a. door knutselen, gymmen in de zaal en andere spelletjes.

Meerdere keren per jaar worden er “sportactiviteiten” aangeboden in onze gymzaal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld peutergym, peutervoetbal, peuteryoga etc, dit wordt gedaan in een traject van ongeveer 10 weken. Hier kunnen, tegen een kleine vergoeding, ook kinderen van buitenaf aan deelnemen.

De woordenschat verder ontwikkelen d.m.v. verschillende thema’s, voorlezen en samen zingen.

Er wordt geoefend met zindelijkheidstraining.

Lief Peuteropvang Nibbixwoud

Kiesbord

De peuters krijgen de ruimte om hun eigen spel en spelgenootjes te kiezen aan de hand van een kiesbord. Ze hangen hun sleutelhanger met foto bij de activiteit die ze willen doen. Hierbij werken wij met een time-timer die ook vaak op basisscholen worden gebruikt. De tijd wordt bijvoorbeeld ingesteld op 15 minuten zodat de kinderen leren gericht met hun activiteit bezig te zijn. Zo bereiden wij ze alvast voor op de basisschool. De pedagogisch medewerker toont wel haar

betrokkenheid bij het spel door te observeren of door mogelijkheden aan te grijpen om het spel te verdiepen of uit te breiden.

Peuteropvang

Dagritme kaarten

Voor ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen is het fijn om te weten hoe de ochtend er bij LIEF uit ziet. Dat geeft de kinderen de mogelijkheid de structuur te herkennen, het

biedt voorspelbaarheid, regelmaat en daarmee veiligheid. Duidelijkheid biedt structuur en structuur biedt duidelijkheid.

Kinderen leren door middel van de dagritme kaarten hoe de ochtend bij LIEF is ingedeeld. De dagritmekaarten geven in grote lijnen de ochtend weer. Zo is goed te overzien voor de kinderen wat er gedurende de ochtend gaat gebeuren. Er wordt op meerdere momenten van de ochtend besproken wat er al geweest is en/of wat er die ochtend nog gaat komen.

Extra activiteiten

Door het jaar heen worden er nog extra activiteiten georganiseerd. Soms voor alle kinderen, soms voor kinderen samen met hun ouders. Dit zijn bijvoorbeeld een sinterklaasfeest, kerstviering, zomerfeest etc.

Daarnaast biedt LIEF voor kinderen van 2-4 jaar regelmatig een sportactiviteit aan. Denk hierbij aan peutergym, peutervoetbal of peuteryoga. Deze activiteit zal ongeveer 45 minuten duren waarbij kinderen spelenderwijs in beweging zijn door middel van thema’s. 

Zelfstandigheidsbevordering

Kleine kinderen willen vaak alles zelf doen. Aan de ene kant hebben ze behoefte aan zorg en aan de andere kant is er de drang naar zelf doen. Bij LIEF besteden we aandacht aan zelfstandigheidbevordering, zoals zelf je handen wassen, zelfstandig naar de wc gaan, je jas aantrekken, je beker goed vasthouden maar ook door zelfstandig iets te bouwen, te knutselen en op te ruimen. Het vergroten van de zelfstandigheid proberen we ook te bereiken door de kinderen te stimuleren hun eigen ‘probleempjes’ op te lossen. Zo leren ze voor zichzelf op te komen.

Zindelijkheid

Ouders kunnen aangeven wanneer ze met hun peuter bezig zijn met de zindelijkheidstraining. De pedagogisch medewerker gaat dan een keer extra met de peuter naar de wc en begeleid het proces van zindelijk worden op de peutergroep. Het wordt gestimuleerd doormiddel van stickers die de peuter op een geknutselde wc-bril mag plakken.