Kinderopvang Lief
Buitenschoolse opvang Nibbixwoud
Buitenschoolse opvang Nibbixwoud

Informatie Kinderdagverblijf LIEF

Kinderopvang

Algemeen

Kinderopvang LIEF heeft drie verticale kinderdagverblijf groepen, de Goudstaafjes, de Diamantjes en de Boefjes. Deze groepen zijn gedurende 52-weken per jaar geopend van 7:00 uur tot 18:00 uur. De stamgroepen bestaan uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We bieden de kinderen een fijne, veilige en stimulerende omgeving, zodat ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De groepen bestaan uit een vaste samenstelling. Dit zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel bij zowel de ouders als de kinderen.

De groep

In tegenstelling tot thuis bevinden kinderen zich op bij het kinderdagverblijf een hele dag in een groep. Deze groep wordt door onze pedagogisch medewerkers ingezet als middel om kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden. Door middel van een vast dagritme, groepsregels, rituelen en vieringen, ‘een eigen plekje’ (bijvoorbeeld in de vorm van een mandje met eigen spulletjes) wordt binnen de groep gewerkt aan de emotionele veiligheid van kinderen en aan de saamhorigheid. Samen activiteiten doen en feestjes vieren draagt bij aan het gevoel om bij elkaar te horen. Zo delen we met elkaar belevenissen, gedachten, wensen en emoties.

Een vast dagritme, waarin activiteiten met de hele groep worden afgewisseld met spelen in kleine groepjes, helpt de dag voorspelbaar te maken voor kinderen. Overgangsmomenten zijn voor kinderen vaak onduidelijk en onvoorspelbaar. Daarom begeleiden we die met woorden en rituelen (we zingen bijvoorbeeld een liedje bij de overgang van spelen naar opruimen, of van eten naar spelen).

Daarnaast biedt de groep kinderen de mogelijkheid om verschillende rollen te spelen en uit te proberen: waar blink ik in uit? Waar ben ik bijzonder in en waarin lijk ik juist op anderen? Ben ik de oudste of de jongste? Wat durf ik en wat durven anderen? Wie leidt en wie volgt? Ook voor het oefenen met sociale vaardigheden is de groep een uitstekende omgeving. Spelenderwijs wordt geoefend met ‘om de beurt’, ‘samen delen’ en ‘helpen en geholpen worden’.

Soorten opvang

LIEF biedt 5 werkdagen per week opvang aan tussen 7:00 uur en 18:00 uur. Voor een hele dagopvang rekenen wij 10,5 uur. Bij het Kinderdagverblijf hebben wij 3 verschillende pakketten.

52-wekenpakket

Opvang gedurende 52-weken per jaar. Je kind komt wekelijks een vaste dag naar het Kinderdagverblijf

40-wekenpakket (15%toeslag)

Het schoolwekenpakket (ook wel 40-wekenpakket genoemd) bestaat uit opvang gedurende 40 schoolweken. Je neemt geen opvang af in de schoolvakantieweken.

 

Meer informatie over onze pakketten? Mail ons of vraag het aan een van onze pedagogisch medewerkers.

Lief Kinderopvang Nibbixwoud

Kiesbord

De peuters krijgen de ruimte om hun eigen spel en spelgenootjes te kiezen aan de hand van een kiesbord. Ze hangen hun sleutelhanger met foto bij de activiteit die ze willen doen. Hierbij werken wij met een time-timer die ook vaak op basisscholen worden gebruikt. De tijd wordt bijvoorbeeld ingesteld op 15 minuten zodat de kinderen leren gericht met hun activiteit bezig te zijn. Zo bereiden wij ze alvast voor op de basisschool. De pedagogisch medewerker toont wel haar

betrokkenheid bij het spel door te observeren of door mogelijkheden aan te grijpen om het spel te verdiepen of uit te breiden.

Zelfstandigheidsbevordering

Kleine kinderen willen vaak alles zelf doen. Aan de ene kant hebben ze behoefte aan zorg en aan de andere kant is er de drang naar zelf doen. Bij LIEF besteden we aandacht aan zelfstandigheidbevordering, zoals zelf je handen wassen, zelfstandig naar de wc gaan, je jas aantrekken, je beker goed vasthouden maar ook door zelfstandig iets te bouwen, te knutselen en op te ruimen. Het vergroten van de zelfstandigheid proberen we ook te bereiken door de kinderen te stimuleren hun eigen ‘probleempjes’ op te lossen. Zo leren ze voor zichzelf op te komen.

Zindelijkheid

Ouders kunnen aangeven wanneer ze met hun peuter bezig zijn met de zindelijkheidstraining. De pedagogisch medewerker gaat dan een keer extra met de peuter naar de wc en begeleid het proces van zindelijk worden op de peutergroep. Het wordt gestimuleerd doormiddel van stickers die de peuter op een geknutselde wc-bril mag plakken.